Орієнтир на якісну, актуальну, сучасну освіту

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну здійснює підготовку фахівців для будівельної галузі

У нашій країні стрімко розвивається будівельна індустрія. Тож є потреба у висококваліфікованих фахівцях цієї галузі. На Львівщині одним із провідних навчальних закладів цього профілю є Державний вищий навчальний заклад “Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну”.
Історія навчального закладу починає свій відлік з 1940 року. Сьогодні коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на денному і заочному відділеннях за спеціальностями: “Архітектура та містобудування”, “Дизайн”, “Будівництво та цивільна інженерія”, “Геодезія та землеустрій”. Навчання проводять із одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. 
Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну впевнено утримує одну з провідних позицій на ринку освітніх послуг Львівської області. Навчальний заклад є головним центром підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – керівників середньої ланки, інженерно-технічних працівників, а також кваліфікованих робітників для будівельної галузі та житлово-комунального господарства нашого регіону. Коледж розташований у центральній частині міста на вул. Пекарській, 1-А.
Для успішного навчання студентів заклад має потужну матеріальну базу: навчальні корпуси з відповідно обладнаними аудиторіями та кабінетами, бібліотеку з читальним залом, актовий зал, блок харчування, навчально-виробничі майстерні, спортивний комплекс, студентський гуртожиток на 376 місць.
Утім найголовнішим ресурсом коледжу є люди – самовіддані викладачі, співробітники, студенти, батьки та надійні соціальні партнери, всі ті, котрі своїм ставленням до справи щодня допомагають в начальному закладу йти обраним курсом, будувати сміливі плани та втілювати їх у життя.
Зокрема, навчанням та вихованням студентів опікується висококваліфікований педагогічний колектив. Серед викладачів Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну є й випускники цього ж закладу. Директор коледжу з 2009 року – кандидат наук із державного управління Юрій Соха. Він також закінчив Львівський будівельний технікум у 1987 році, згодом продовжив навчання у Львівському політехнічному інституті. З 1990 року й донині працює у рідному навчальному закладі, пройшовши шлях від лаборанта до директора.

“Головним результатом нашої роботи є те, що молоді люди здобувають престижні й затребувані сьогодні спеціальності в галузях архітектури, дизайну, будівництва, експлуатації будівель і споруд, геодезії, – наголошує Юрій Соха. – Досвідчений педагогічний колектив коледжу пишається тим, що наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням та отримують гідну заробітну плату. Юнаки і дівчата також мають змогу продовжити навчання у вишах III-IV рівня акредитації за скороченим терміном навчання”.
У коледжі студентів навчає тандем досвідчених виробничників зі знаними іменами та молодих фахівців, зорієнтованих на новітні методики викладання і вміння застосовувати сучасне програмне забезпечення. Педагогічний колектив перебуває в постійному творчому пошуку. На базі коледжу систематично проводять засідання обласних методичних об’єднань для різних категорій працівників освіти. Педагоги навчального закладу є авторами багатьох методичних розробок, посібників, наукових публікацій, що, своєю чергою, сприяє впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання у навчальний процес.
Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, використання потенціалу органів студентського самоврядування та профспілкової організації студентів і спрямована на забезпечення гармонійного, цілісного розвитку особистості, здатної до логічного мислення, самоаналізу і досягнення поставлених цілей.
У коледжі провадять позааудиторну і гурткову роботу. Студенти стають призерами та переможцями різних етапів олімпіад із загальноосвітніх дисциплін, а також беруть активну участь у всеукраїнських студентських конференціях, виставках, конкурсах курсових і дипломних проектів з архітектури, будівництва, дизайну.
Система виховної роботи передбачає комплекс заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентської молоді. У коледжі діє багато спортивних гуртків і секцій, а спортивні команди є постійними учасниками і переможцями регіональних змагань.
У навчальному закладі наповнюють професійну освіту новим змістом. З метою підвищення рівня практичної підготовки фахівців та посилення зв’язків освіти з виробництвом налагоджена тісна співпраця коледжу з будівельними, проектними підприємствами та організаціями, дизайнерськими бюро регіону. Організація практичного навчання юнаків та дівчат відповідає сучасним вимогам. Коледж готує молодших спеціалістів, які володіють системою інтегрованих умінь і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку. Зокрема, виконані студентами дипломні проекти часто реалізують у реальних об’єктах будівництва.
У стінах навчального закладу здобули освіту та отримали “путівку в життя” близько 20 тисяч фахівців. Серед випускників багато знаних в Україні та за її межами науковців, державних та релігійних діячів, військових, керівників будівельних організацій, фірм, проектних інститутів, підприємств будівельної індустрії, викладачів вишів, котрі гідно несуть крізь усе життя високе звання випускника свого навчального закладу.
Це стало можливим завдяки орієнтиру Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну на якісну, актуальну, сучасну освіту.
Якщо ви молоді та енергійні та сьогодні замислилися над своїм майбутнім, Державний вищий навчальний заклад “Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну” – ваш правильний вибір!
Міцні знання і професійні навички, здобуті в коледжі, гарантують попит на ринку праці, престижну роботу та успішну кар’єру в майбутньому.

коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
0.7819 / 1.6MB / SQL:{query_count}