Вступ-2017: новації та пільги

В Україні розпочався прийом документів та електронна реєстрація абітурієнтів у виші. “Пошта” розповідає про терміни і умови цьогорічного вступу

фото: Олег Огородник
Вступна кампанія набирає обертів. Відучора, 12 липня, українські виші розпочали реєстрацію та прийом документів на вступ. Реєстрація ж електронних кабінетів розпочалася на два тижні швидше – 29 червня. У системі вже зареєструвалися понад 100 тисяч абітурієнтів. Підсумовуючи майже двотижневу реєстрацію електрон­них кабінетів, директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров зазначив, що попри певні загрози у зв’язку з масовою кібератакою система працювала в штатному режимі.
З його слів, деякі вступники мали труднощі зі створенням кабінетів, що були пов’язані як із неуважністю самих абітурієнтів (помилки під час внесення даних, реєстрація на пошти з доменами, що перебувають під санкціями, неправильне зазначення паролів), так і з певними проблемами у зіставленні масивів даних сертифікатів ЗНО та атестатів у системі, повідомляє Освіта.ua.
У Міністерстві освіти рекомендують всім вступникам не зволікати з реєстрацією, оскільки, за статистикою, більшість відмов у створенні електронних кабінетів наразі – це помилки у сертифікатах ЗНО і атестатах. Для їх виправлення вступникові необхідно звертатися до регіонального центру оцінювання якості освіти або до обласних департаментів освіти відповідно.
Для того, щоб виявити, де саме помилка  (у сертифікаті ЗНО чи в атестаті),  вступникові варто звернутися до Адміністратора ЄДЕБО та надіслати всі реквізити цих документів на електронну пошту ez@inforesurs.gov.ua або зателефонувати у сервіс підтримки з питань реєстрації за номером (044) 239-86-18.

Проблеми із системою

У перший день прийому вже традиційно виникли проблеми у роботі ЄДЕБО. Зареєстрований  в системі абітурієнт не міг подати заяву через велику кількість тих, що намагалися скористатися сервісом, аби щонайшвидше подати документи. Тож 12 липня станом на 15.00 не було зареєстровано заяв на вступ до ЛНУ ім. І. Франка та НУ “Львівська політехніка”.
“Як мені відомо, така ситуація по всій Україні. Ми не отримали жодної заяви на вступ, натомість торік у цей час вже мали кілька тисяч зареєстрованих заяв. Приймаємо паперові документи від тих категорій, які, згідно з цьогорічними правилами, можуть подавати їх особисто. Однак це дуже незначна частка усіх вступників. Працюємо в режимі консультування вступників і чекаємо, коли запрацює система”, – прокоментував ситуацію “Пошті”  відповідальний секретар приймальної комісії НУ “Львівська політехніка” Роман Шуляр.
Як зазначили в прес-службі ЛНУ ім. І. Франка, у цьому виші 12 липня також приймали документи від тих абітурієнтів, які мають право подавати їх особисто, однак вносити їх у систему доведеться пізніше, коли в міністерстві вирішать проб­лему або ж коли абітурієнти не будуть так активно намагатися подати заяву на вступ.

Цьогорічні новації

Цього року введені додаткові коефіцієнти, що підвищують бали для абітурієнтів, які обирають технічні та природничі спеціальності. Також є коефіцієнт для вступників із сільської місцевості, які закінчили школу в цьому році. Отож, у 2017-ому конкурсний бал абітурієнтів (встановлюється додаванням результатів вступних випробувань (ЗНО або вступні іспити, творчі іспити)), балів атестата та за успішне завершення підготовчих курсів, помножених на відповідні коефіцієнти (їх сума дорівнює 1), які відповідно до правил вступу кожен виш встановлює самостійно, буде множитися на добуток таких коефіцієнтів:
– регіональний: 1,0  – для Києва, 1,01 – для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова; 1,03 – для Донецької та Луганської областей і переміщених вишів; 1,02 – в інших випадках;
– галузевий: 1,03 для заяв із першими пріоритетами на інженерно-технічні та природничо-математичні спеціальності;
– сільський: 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів у рік вступу.
Зі слів міністра освіти Лілії Гриневич, регіональний коефіцієнт покликаний мотивувати абітурієнтів навчатися ближче до місця проживання, бо серед регіо­нальних вишів є чимало хороших.
Окрім цього, зменшили кількість заяв, які може подати абітурієнт на місця держзамовлення: якщо торік можна було подати 15 заяв на 5 спеціальностей, то цього року лише 9 на 4 спеціальності. Водночас кількість заяв на контрактну форму навчання не обме­жується.
Право на безкоштовну освіту мають громадяни, які вперше здобувають освіту коштом державного або місцевого бюджетів. Здобувати вищу освіту за другою спеціальністю безкоштовно мають право лише ті, що за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією (це повинно підтверджуватися висновками медико-соціальної експертизи).
До цієї категорії належать і ті громадяни, котрі мають скерування на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства. Інакше при повторному вступі на бюджетній основі вступник повинен відшкодувати вартість попередньо здобутої освіти.

Хто поза конкурсом

Право на зарахування за співбесідою мають:
– особи, визнані інвалідами війни;
– особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (які за законом мають право на вступ без іспитів);
– особи з інвалідністю, неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів мають:
– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції та мають документальні підтвердження;
– діти-сироти та прирівняні до них;
– особи, захворювання яких можуть бути перешкодою для проходження ЗНО (перелік МОЗ);
– звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, закінчується о 18.00 20 липня. Співбесіди проводять з 21 до 23 липня включно. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленнями здійснюється не пізніше 12.00 24 липня.

Формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
– вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди. Оскільки оцінка за співбесіду не ставиться, список впорядковується за алфавітом;
– вступники, які мають право на зарахування за квотами. Список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого;
– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. Список впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Онлайн-реєстрація

Варто зауважити, що в 2017 році абітурієнти з пов­ною загальною середньою освітою подають заяви виключно в електронній формі через http://ez.osvitavsim.org.ua
У паперовій формі документи можуть подавати тільки абітурієнти, які мають:
– спеціальні умови на участь у конкурсі;
– право на зарахування за квотами;
– розбіжності в прізвищі, імені та по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, і в сертифікаті ЗНО. Паперова заява подається особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.
Під час подання електрон­ної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:
– адресу електронної пошти, до якої має доступ;
– номер, пін-код та рік отримання сертифіката зов­нішнього незалежного оцінювання;
– серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
– середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
– скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
– скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватися до вищого навчального закладу.
У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником лиш один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вишу).
Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати особисто наступні документи:
– копію документа, що посвідчує особу;
– оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
– оригінал військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), окрім передбачених законодавством випадків;
– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
– інші документи, якщо це передбачене правилами прийому вищого навчального закладу.

Подання заяви в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу;
– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016-го або 2017 років;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Вищі навчальні заклади у своїх правилах прийому встановлюють перелік необхідних для вступу документів (у тому числі додаткових) відповідно до особливостей вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригінала документа, що посвідчує особу, та сертифіката зов­нішнього незалежного оцінювання.
З 19 червня до 30 вересня у Львові на базі Львівської політехніки та Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» діятимуть освітні центри «Крим – Україна».  Вступати до цих вишів через освітні центри можуть як особи, що мають український документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016-го або 2017 року, так і ті, що не мають українського документа про освіту і не проходили ЗНО, які проживали чи проживають зараз на окупованих територіях.

Обираємо до останнього

На думку психологів, не кожна молода людина у віці 17-18 років може чітко визначити, чим би вона хотіла займатися: багато абітурієнтів вагаються між кількома можливими напрямками навчання, а деякі знають лиш те, чим би займатися точно не хотіли. Тож можливість зважувати і вибирати до останнього – ще один шанс не припуститися помилки. Однак фахівці радять не ганятися за модою, а передусім зважити на можливість реалізувати свої обдарування і схильності та перспективу майбутнього працевлаштування.
Торік, за даними Міністерства освіти і науки, до п’ятірки найпопулярніших спеціальностей серед українських абітурієнтів увійшли: право (19000 заяв), менеджмент (9328 заяв), фінанси, банківська справа і страхування (8707 заяв), середня освіта (8335 заяв), облік та оподаткування (7447 заяв).
Натомість, за даними сайту з працевлаштування work.ua, найменше вакансій цього року було саме в галузі страхування, а найбільш затребуваними стали  робочі спеціальності, виробництво, продаж і закупівля, галузь обслуговування та роздрібна торгівля.
Американський сайт CareerCast опублікував рейтинг професій 2017 року з урахуванням середньорічного доходу, потенціалу його зростання до 2024 року, а також рівня стресу на роботі. Тут першість здобула професія статистика. Далі в рейтингу розташувалися: менеджер медичних послуг, фахівець з дослідження операцій, аналітик з інформаційної безпеки, вчений, який займається аналізом даних, професор університету, математик, інженер-програміст, терапевт, логопед, повідомляє news.finance.ua.
Водночас у лютому 2017 року американський підприємець-мільярдер Марк К’юбан заявив, що майбутнє – за гуманітаріями. Він стверджує, що через десять років попит на фахівців-гуманітаріїв буде набагато вищий, аніж тепер на програмістів та інженерів. За твердженням мільярдера, у найближчих десятиріччях робота відбере в людей більшу частину робочих місць, змінивши ринок та природу праці. Машинний інтелект із легкістю і набагато якісніше, аніж людина, може впоратися зі збиранням, обробкою та аналізом даних, тому найбільше цінуватимуть тих, що мають креативне мислення, особливий погляд на речі та явища, можуть критично оцінити дані, зібрані алгоритмами.

джерело: facebook.com/franko.lviv.ua


Телефони гарячих ліній Міністерства освіти і науки

+38 (044) 287-89-29;
+38 (068) 951-25-13;
0800-504-425.
Сервіс підтримки електрон­ного вступу:
+38 (044) 239-86-18.
Департамент вищої освіти МОН:
+38 (044) 481-32-92;
+38 (044) 481-32-64;
+38 (044) 481-32-38;
+38 (044) 481-47-73.
Департамент професійної освіти МОН:
+38 (044) 287-82-06;
+38 (044) 287-82-13.
Департамент середньої освіти (питання щодо документів про середню освіту) МОН:
+38 (044) 481-47-67;
+38 (044) 481-47-58.
Також у Міністерстві освіти і науки надаватимуть консультації щодо вступу електронною поштою – vstup_2017@mon.gov.ua

коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
11.6998 / 4.24MB / SQL:{query_count}