Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік

Львівська міська рада

22-а сесія 7-го скликання

Ухвала №5984


від 29.11.2019 р.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 8850120000 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 8458840100 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 391279900 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 260000000 гривень, згідно з додатком 1;
- видатки міського бюджету у сумі 9736420000 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 7079979100 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2656440900 гривень;
- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 16683848 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 16683848 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 30383848 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 13700000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 16683848 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1365161000 гривень згідно з додатком 2;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 2265161000 гривень згідно з додатком 2;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 15000000 гривень;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 70000000 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм згідно з додатком 7.
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:
1) До доходів загального фонду міського бюджету належать виключно доходи, визначені Бюджетним кодексом України, а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік“.
2) Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік є виключно надходження, визначені Бюджетним кодексом України, а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік“.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1640000000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 2853500000 гривень.
10. Установити, що у 2020 році місцеві гарантії у сумі 726000000 гривень можуть надаватись:
1) Згідно з ухвалами міської ради для реалізації інвестиційних, інноваційних та інших проєктів розвитку міста.
2) Без надання майнового або іншого забезпечення комунальним підприємствам, майно яких є комунальною власністю громади м. Львова.
11. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
- на оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
12. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України – у межах поточного бюджетного періоду.
13. Надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків з рахунків міського бюджету, відкритих в органах Державної казначейської служби України, або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Львівською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
14. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору“:
Здійснювати у 2020 році обслуговування коштів міського бюджету м. Львова в установах банків державного сектору:
- у частині бюджету розвитку, у тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);
- у частині власних надходжень бюджетних установ за рішенням керівника установи.
15. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму, що не перевищує 750000 гривень за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
16. Виконавчому комітету подати до 01.03.2020 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
16.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 01.01.2020.
16.2. Проєкти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
17. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова:
17.1. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.
17.2. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цією ухвалою.
17.3. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
17.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цією ухвалою, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.
18. Ця ухвала набирає чинності з 01.01.2020.
19. Додатки 1-7 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.

Міський голова            А. Садовий

З повним текстом ухвали “Про міський бюджет м.Львова на 2020 рік”  можна ознайомитись на сайті ЛМР  у рубриці “Документи ЛМР”.
http://city-adm.lviv.ua
Публікація у рамках Програми висвітлення
діяльності Львівської міської ради,
її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів
у засобах масової інформації.
коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
0.7388 / 4.14MB / SQL:{query_count}